• Aday Öğrenci Formu
  • Sizinle Çalışmak İstiyorum
  • Tanıtım Broşürümüz

Aile Katılımı

Aile Katılımı


Çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerinin sorumluluğu sadece okula ya da sadece ebeveynlere bırakılamayacak kadar kapsamlı, önemli ve işbirliği gerektiren bir alandır. Çocuklar günlerini okul ve ev arasında geçirirken bu iki yaşam alanının işbirliği ve iletişim açısından birbirinden kopuk olması çocuğun gelişim ve öğrenme süreçlerinin sağlıklı ilerleyememesine neden olur. Çocukların akademik başarısı ve sosyal duygusal gelişiminde etkili öğrenme süreçleri oluşturmak için okul ve aile arasındaki işbirliğini harekete geçirmenin ve bunu sürdürebilir kılmanın yolu da aile katılım çalışmalarından geçer.

YÖM Okulları’nda anne babalar öğrenme topluluğunun bir parçasıdır. Tüm öğrenme süreçlerinde okul ve velilerin birlikte hareket edebilmesi için sürdürülebilir iletişim kanalı oluşturma, sosyal etkinliklerde bir araya gelme, ebeveyn-çocuk atölyeleri düzenleme, değerlendirme süreçlerinde birlikte olma, öğretmen-veli görüşmeleri, kısa ya da uzun süreli ebeveyn atölyeleri, seminerleri gibi çalışmalar yürütürüz. Tüm aile katılım çalışmalarının içeriklerini de karşılıklı ihtiyaç, beklenti, ilgi alanı gibi faktörler doğrultusunda planlarız.