Atölyeler

  • Aday Öğrenci Formu
  • Sizinle Çalışmak İstiyorum
  • Tanıtım Broşürümüz

Büyümek İçin Bir Yer

Atölyeler

 

YÖM Okulları’nda atölyeler çocukların doğasına uygun bir şekilde üretim odaklıdır. Atölyeler çocukların ilk önce kendilerini, yeteneklerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını tanıdıkları daha sonra yaşamı deneyimleyerek anlamlandırdıkları öğrenme, gelişme ortamlarıdır.

Çocuklar gün içerisinde en az bir defa kendi seçtikleri atölyelere katılırlar, atölye çalışmaları içerisinde fiziksel ve zihinsel olarak sürekli hareket halindedirler. Sorarlar, sorgularlar, düşünürler ve üretirler…

Birçok disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşmuş atölyelerimizde, çocukların günlük yaşamda hobi haline getirebileceği -ahşap işleri, heykel, seramik vb- ; yaşam becerisi kazanabileceği -tamir, dikiş, bahçe işleri, marangozluk vb- kısa süreli çalışmalar ve spor, sanat -drama, dans tiyatrosu vb- gibi beceri gelişimine dayalı uzun süreli çalışmalar yer alır.