YÖM Mutfağı

  • Aday Öğrenci Formu
  • Sizinle Çalışmak İstiyorum
  • Tanıtım Broşürümüz
YÖM Mutfağı


YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak, 20 yıllık bir deneyim ve birikimin sonucunda Ağustos 2013 tarihinde yolculuğumuza başladık. Merkezimizi, hızlı bir değişimin yaşandığı 21. yüzyıla uyum sağlamayı kolaylaştıracak, yaşam becerileri oluşturacak öğrenme ortamlarını ve eğitim tasarımlarını eğitimcilere, okullara, velilere, öğrencilere ve şirketlere sunmak amacıyla kurduk. Esas olarak üç alanda faaliyet gösteriyoruz;

- Kişi ve kurumlar için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak
- Yenilikçi eğitim kurumları tasarlamak ve kurmak
- Eğitim teknolojileri alanında yenilikçi uygulamalar geliştirmek

Merkezimiz,  öğrencilerin bu yüzyılın ihtiyaçlarına uygun öğrenme ekosistemleri ile temas edebilmeleri için eğitim ve atölye programları tasarımı yapan bir mutfak aynı zamanda. Bu mutfakta; Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul için BOYEP | Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı’nı , lise öğrencileri için ise GİGLA | Girişimci Genç Liderler Akademisi Atölye Programı’nı geliştirdik. Bugün akredite okullar BOYEP ile hem MEB kazanımlarını hem de fazlasını öğrencilerine ulaştırıyorlar. Pek çok lisemizde de GİGLA Programı gençlere kendini tanımaları, kendilerine liderlik etmeleri ve girişimci bir ruha sahip olmaları için uygulanıyor.

Tüm bu faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İl ve İlçe Milli Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde seminerler ve atölyeler yaparak öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayabileceğimiz çalışmalar yürütüyoruz. Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren profesyonel bir öğrenme ve araştırma merkezi olarak yolculuğumuza devam ediyoruz.

Yöm Mutfağı ekibiyle tanışın!