Boyep

  • Aday Öğrenci Formu
  • Sizinle Çalışmak İstiyorum
  • Tanıtım Broşürümüz

Öğrenmek İçin Bir Yer

Boyep

“Yaratıcılık”, “eleştirel düşünme”, “problem çözme”, “işbirliği yapabilme” gibi beceriler 21. yüzyılda hayatta kalabilmek için bir tür “evrensel okuryazarlık” olacaktır.

Howard Gardner

“Öğrenen profili becerilerinin” çocuklarda geliştirilmesi için çağın ihtiyaçları ile MEB’in eğitim programı uyumlu bir yapıda olacak şekilde BOYEP | Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı’nı YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak hazırladık. Bu program ile öğrenenlerde oluşmasını hedeflediğimiz en temel gelişim alanı “beceridir”. BOYEP, bilgiden çok beceri temellidir. Çünkü, bilginin hızla değiştiği çağımızda çocukların ne kadar çok bilgiye sahibi olduğundan öte, bu bilgiye ulaşabilecek, bilgiyi üretebilecek temel anlayış ve becerilere ne kadar sahip olduğu dünya için önemlidir.

Odağında becerinin yer aldığı bu programı; günümüzde tüm dünyada kabul edilen STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), TOD (Tasarım Odaklı Düşünme), PTÖ (Proje Tabanlı Öğrenme) MAKER (Yapan Kişi), SEL (Sosyo-Duygusal Öğrenme) Programları ve Farklılaştırılmış Öğretim Modeli ile MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın felsefe, ilke, kazanım ve becerilerini harmanlayarak oluşturduk.

“STEM” yaklaşımı, çocukların bilimsel düşünmelerini,

“TOD” yöntemi, yaratıcı düşünmelerini,

“PTÖ” yöntemi, çocukların öğrenme süreçlerini kendilerinin planlamasını ve aktif olmalarını

“Farklılaştırılmış Öğretim Modeli”, çocukların bireysel farklılıklarına uygun öğrenme yaşantıları içerisinde ilgilerine göre öğrenmelerini sağlar. 

Edindikleri bilimsel ve yaratıcı düşünme becerilerini aktif bir şekilde kullanarak sahip olduğu kaynaklarla ihtiyacı olanları tasarlayabilenler ise “MAKER” bireylerdir. Maker olan birey; üreticidir, yaratıcıdır, meraklıdır, azimlidir, yaratıcı düşünendir, sorumluluk alandır… Tüm bu becerilere sahip “maker” olan bir birey dünya ne kadar değişirse değişsin adapte olmaktan nasıl korkabilir ki!

Tüm bu yaklaşım ve yöntemleri harmanlayarak oluşturduğumuz BOYEP’te ‘öğrenen profilini’ desteklemek üzere tematik anlayışı geliştirdik. Programda; “Ben Kimim, Ekosistem, Üretim, Etik Anlayış” olmak üzere 4 temel tema yer alır ve yıl içerisinde bu temaların uygulanması 8 hafta süren 4 periyotta gerçekleştirilir. Temalar içerisinde yapılan çalışmalar da “düşün, üret, kullan, değerlendir” adımlarını içeren işleyiş döngüsü ile derinleştirilir. Böylelikle çocuklar yaşamın içinden olan temalar yoluyla evrensel ve yerel değeri olan bilgileri, problem durumlarını, kazandıkları becerileri deneyimler; üzerine düşünüp, üretip, kullanıp değerlendirebileceği çalışmalar yapmanın ve öğrenmenin hazzını yaşar.

Sonuç olarak; BOYEP değişen çağda tüketmektense üreten, eleştirel düşünerek olaylara farklı, özgün bakış açıları geliştiren, yaşadığı topluma ve bulunduğu dünyaya karşı sorumluluklarının farkında olan ve kendi başarı kurguları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyebilen bireyler yetiştirilmesi için tasarladığımız bir eğitim programı çerçevesidir. YÖM Okulları ve akredite olan okullar tarafından uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayın!