Öğrenmek

  • Aday Öğrenci Formu
  • Sizinle Çalışmak İstiyorum
  • Tanıtım Broşürümüz

Öğrenmek İçin Bir Yer

Öğrenmek

 

İnsan aslında doğuştan öğrenmeye programlanmış bir canlıdır. İlk insandan bu yana yeryüzünde hayatta kalma mücadelesi için  sürekli öğrenen ve doğayı yenmeye çalışan insan, doğası gereği öğrenme makinasıdır diyebiliriz. Modern dönemde özellikle modern eğitim sistemi öğrenmenin doğasını yok ederek onu son derece zevksiz ve yapılması gerekli bir zorunluluk, ödev haline getirince öğrenmek için var olan tüm içsel motivasyon kaybolmuş durumda. İşte tam bu nedenlerle okulumuz, insanın doğasında var olan öğrenme motivasyonunu açığa çıkarmak ve bu yolla yaratıcı, yenilikçi yöntemlerle yaşamın içinde öğrenmeye odaklanmak üzerine çalışmak için kurulmuştur.

Öğrenenlerin yalnızca çocuklar olmadığını bilir ve bir öğrenenler topluluğu olarak her türlü çalışmamızı bu bağlamda planlarız. "Öğrenmek, derinlemesine anlaşılmış olan bilginin başka bağlamlarda kullanılması demektir" diye tarif eder Kayhan Karlı. Bilginin sadece aktarılması değil, derinlemesine anlaşılarak başka bağlamlarda kullanılabilmesi için planlar ve bunları okulun günlük yaşamında uygularız. Bu süreçte bilgiye ve yaşamsal deneyimlere maruz kalan öğrenenlerin geliştirdikleri beceriyi önemseriz ve bu becerileri geliştirmek için kayıt tutar ve değerlendiririz.