• Aday Öğrenci Formu
  • Sizinle Çalışmak İstiyorum
  • Tanıtım Broşürümüz

Öğrenenler Topluluğu

Öğrenme Yoldaşı

YÖM Okulları’nda öğretmenlerimiz, öğrencilere rehberlik yapan, onlarla birlikte aynı yolda yürüyen, öğrenen, deneyim kazanan, alanlarında yetkin olmalarının yanı sıra farklı disiplinlerde uzmanlıklara sahip olan birer öğrenme yoldaşıdır. Çünkü biliyoruz ki; hayattaki en büyük mucize küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır.

Anne Baba

YÖM Okulları’nda anne babalar, okul ikliminin bir parçasıdır. Anne babalar, çocukların akademik başarısı, sosyal-duygusal gelişimi için etkili öğrenme süreçleri yaratma ve okul süreçleriyle ilgili kararlara katılma konusundaki ortağımızdır. 

Öğrenci

YÖM Okulları’nda öğrencilerimiz, içsel motivasyonu olan, öğrenmenin sorumluluğunu üstlenendir, hata yaptığında ya da başarısızlıkla karşılaştığında vazgeçen değil bu durumdan nasıl çıkabileceğini planlayan ve ihtiyaç duyduğunda destek alandır.